PEG-it Virus Precipitation Solution

  • Pešina, F. (2014) Srovnání indukce a regulace autofagocytózy v proliferujících a senescentních nádorových buňkách. Thesis. ;. Link: Thesis